Tervetuloa sivuilleni!

 

 

 

Vastuullisuus ja välittäminen kuuluvat niihin arvoihin, jotka ohjaavat minua ensihoitajan työssäni joka

hetki, kun kohtaan eri ikäisiä ja erilaisista taustoista lähtöisin olevia avun tarvitsijoita. Työssäni

tekemieni päätöksien taustalla arvojen lisäksi on merkittävässä osassa myös tieto.

Päätöksentekokyvyn lisäksi työssäni tarvittavia ominaisuuksia ovat muun muassa halu perehtyä uusiin

asioihin sekä rohkeus kohdata niitä ja uusia tilanteita. Kyky kohdata ja kuunnella erilaisia ihmisiä sekä

viestiä heidän kanssaan luottamusta herättävällä tavalla on myös keskeisessä asemassa.

Minulle on tärkeää, että Suomi on maa, jossa saatava koulutus on huipputasoa. Jokaisella lapsella ja

nuorella tulee olla tasavertainen mahdollisuus laadukkaaseen perus- ja toisen asteen opetukseen.

Tarjolla olevien korkeakoulu- ja jatko-opintojen tulee vastata työelämän tarpeisiin. Työelämän ja

perheen sekä työn ja opiskelun yhteen sovittamista tulee edistää. Työn tekemisen pitää olla

kannattavaa eikä työn verotusta pidä nostaa. Yritykset ovat merkittävä työllistäjä Suomessa ja niiden

toimintaedellytyksiä sekä muun muassa niiden tarvitseman ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta

tulee parantaa.

Tulevaisuuden haasteet vaativat rohkeutta kohdata niitä, halua ottaa asioista selvää sekä myös

rohkeutta tehdä tulevaisuudesta välittäviä, vastuullisia tekoja.

-Pauliina Valkovirta

 

 

Sivuillani voit tutustua minuun sekä minulle tärkeisiin teemoihin ja ajatuksiini niistä. Sivuiltani löydät myös mielipidekirjoituksiani sekä muita blogitekstejäni. Halutessasi voit jättää minulle myös viestiä tai käydä vaikkapa kurkkaamasta kalenteristani, milloin ja missä voisit tulla jututtamaan minua nenätysten. Toki hihasta saa nykäistä milloin vain kohdatessamme!