Koulutus ja sivistys

Suomen tulee jatkossakin olla maa, jossa saatava koulutus on maailmankin mittaluokassa huipputasoa.
Meillä Suomessa jokaisella lapsella tulee olla tasavertainen mahdollisuus laadukkaaseen, ammattilaisten
toteuttamaan varhaiskasvatukseen. Myös laadukkaan, tämän päivän sekä tulevaisuuden haasteisiin
vastaamaan kykenevän perus- ja toisen asteen opetuksen pitää olla jokaisen lapsen ja nuoren saatavilla,
vanhempien varallisuudesta tai lapsen ja nuoren muusta perhetaustasta riippumatta. Vahva sivistys ja
osaaminen ovat tulevaisuudessakin yksilön ja sitä kautta koko yhteiskuntamme keskeisiä avaintekijöitä
menestykseen.

Meidän pitää kyetä varmistamaan koko ikäluokalle toisen asteen tutkinto henkilön asuinpaikasta
riippumatta sekä entisestään vahvistaa toisen asteen opintoihin liittyvää opinto-ohjausta muun muassa
väärien alavalintojen ehkäisemiseksi. Parhaillaan meneillään olevassa ammatillisen koulutuksen
reformissa on tärkeää kuunnella sekä opettajia että työelämän edustajia tarkalla korvalla, jotta
uudistuksesta saataisiin mahdollisimman onnistunut. Meidän on pidettävä jatkossakin huoli myös siitä,
ettei opiskelijoiden osaamisen taso myöskään esimerkiksi yleissivistävien aineiden osalta heikkene.

Jokaisella tulisi myös olla mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.
Korkeakouluopintojen ja muiden jatko-opintojen mahdollisuus tulee tulevaisuudessakin olla jokaisella.
Tarjolla olevien korkeakoulu- ja jatko-opintojen tulee kyetä myös vastaamaan työelämän tarpeisiin ja
työn sekä opintojen yhteensovittamista ei pidä erilaisin rajoituksin hankaloittaa.