Työ ja yrittäjyys

Suomen työllisyysaste pitäisi saada nostettua Pohjoismaiselle 75-80 prosentin tasolle nykyisestä noin 71
prosentista. Uusia työpaikkoja tarvitaan siis kipeästi edelleen, vaikka työllisyysaste onkin viime vuosina
parantunut. Tämä on välttämätöntä, jotta taloutemme noususuhdanne jatkuisi ja pystyisimme väestön
ikääntyessä ylläpitämään nykyiset hyvinvointipalvelumme ja erilaiset etuisuudet.

Suomessa yritykset työllistävät noin 1,4 miljoonaa ihmistä. Yrityksistä yli 90% on alle 10 hengen
mikroyrityksiä. Valtaosa Suomessa syntyvistä uusista työpaikoista on koko 2000-luvun ajan syntynyt
juuri näihin pieniin yrityksiin. Uusien työpaikkojen myötä saamme lisää verotuloja. Tämä on yksi syy,
miksi yrittäjyyden toimintaedellytyksiä pitää parantaa ja esimerkiksi pienyrittäjän riskiä palkata uusi
työntekijä madaltaa. Myös ratkaisuja yrityksen tarpeiden ja työttömän osaamistason nykyistä parempaan
kohtaamiseen tulee kehittää. Yksi ratkaisu on esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen kehittäminen.

Työn tekemisen tulee olla kannattavaa. Työstä maksettavan palkan tulee olla riittävä sosiaaliturvaan
nähden, jolloin ihmisen on kannattavampaa ottaa työ vastaan kuin jäädä sosiaaliturvan varaan. Myöskään
työstä perittävää verotusta ei tule kiristää ja verotukseen tarvitaan lisää vakautta, mikä lisää
ennakoitavuutta. Ennakoitavuus on erittäin tärkeää varsinkin yrittäjän näkökulmasta.

Joustavuutta työmarkkinoille tulee lisätä. Työ ja perhe tulee ensistäkin paremmin olla sovitettavissa
yhteen, samoin työ ja opiskelu. Työhyvinvointi ja hyvinvointi kotona tukevat toinen toisiaan. Hyvinvoiva
ja osaava työntekijä on yrityksen tärkeintä pääomaa.